ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2560

IMG_4639_resize

ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 6/2560

บัณฑิตวิทยาลัย จัดการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 6/2560 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาภาศิริ สุวรรณานนท์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ประธานคณะกรรมการฯ พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้อำนวยการหลักสูตร เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 – 16.00 น.

Blog Attachment

Leave us a Comment