ทอดกฐิน ณ วัดหนองหว้า จังหวัดสระแก้ว

s__10018951

ทอดกฐิน ณ วัดหนองหว้า จังหวัดสระแก้ว

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2559 บัณฑิตวิทยาลัย นำโดย รองศาสตรจารย์ ดร. ประกฤติ พูลพัฒน์ พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมทอดกฐิน ณ วัดหนองหว้า จังหวัดสระแก้ว

Leave us a Comment