คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมเสนอผลการศึกษาการสัมมนา การศึกษาต้นแบบ การสร้างเครื่องมือป้องกันปัญหาการข่มขืนกระทำชำเรา ในครอบครัว ชุมชนและโรงเรียน เผยแพร่ผลงานทางทีวีสีช่อง 3

3F5DC3C9-7F83-49FA-ABBF-E18C3B9F4AE4

ผศ.ดร.อาภาศิริ สุวรรณานนท์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้นำเสนอรายงานการวิจัย เรื่อง ต้นแบบการสร้างเครื่องมือป้องกันปัญหาการข่มขืนการกระทำชำเราในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน จัดโดยสำนักงานวิจัยแห่งชาติและมหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้เผยแพร่ในรายการข่าว3มิติ ออกอากาศเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ทางไทยทีวีสีช่อง 3

Blog Attachment

Leave us a Comment