คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมเสนอผลการศึกษาการสัมมนา การศึกษาต้นแบบ การสร้างเครื่องมือป้องกันปัญหาการข่มขืนกระทำชำเรา ในครอบครัว ชุมชนและโรงเรียน

messageImage_1651549967999

ผศ.ดร.อาภาศิริ สุวรรณานนท์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยและนักวิจัย และ ผศ.ดร.ชาติชาย มหาคีตะ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยและนักวิจัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมนำเสนอผลการวิจัย เรื่อง ต้นแบบการสร้างเครื่องมือป้องกันปัญหาการข่มขืนการ กระทำชำเราในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน จัดโดยสำนักงานวิจัยแห่งชาติและมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมด้วยการเสาวนาหัวข้อ เมื่อสังคมไทยปลอดภัยจาก (ภัย) ข่มขืน โดย คุณปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณา หงสกุล เพื่อเด็กและสตรี รศ. นายแพทย์ สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม พอ. รัฐศักดิ์ รักสลาม เมื่อในวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30-12.00 น. รูปแบบออนไลน์โดยผ่านระบบ ZOOM ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร

Blog Attachment

Leave us a Comment