อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมถ่ายทำสกู๊ป สืบสานน้ำอบไทย-ข้าวแช่ ตำรับชาววัง กับช่อง 9 MCOT

AI5A1659

ดร.นิพัทธ์ชนก นาจพินิจ อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมถ่ายทำสกู๊ปสืบสานน้ำอบไทย-ข้าวแช่ตำรับชาววัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กับช่อง 9 MCOT โดยได้รับเกียรติอาจารย์พงศ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร อาจารย์ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน ให้ความรู้เรื่องข้าวแช่ชาววัง และได้รับเกียรติจาก ดร.นิพัทธ์ชนก นาจพินิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมอาหาร อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยอาจารย์กาญจนา เฟื่องศรี อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมให้ความรู้เรื่องน้ำอบไทย โดยถ่ายทำ ณ ศาลากระจ่างศรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันอังคารที่ 5 เมษายน 2565

Blog Attachment

Leave us a Comment