บัณฑิตวิทยาลัย มสด. ฝ่ายทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและประชาสัมพันธ์ จัดงานรดน้ำดำหัวขอพรคณาจารย์อาวุโส เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕

LINE_ALBUM_1142022_220411

ฝ่ายทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและประชาสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย มสด. จัดงานรดน้ำดำหัวขอพรคณาจารย์อาวุโสเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2565 โดยมี ผศ.ดร.อาภาศิริ สุวรรณานนท์ คณดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธาน ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ประกฤติ พูลพัฒน์ ที่ปรึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมด้วยคณาจารย์ บุคคลกรบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อเป็นการรักษาประเพณีอันดีงาน และเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิต และปฏิบัติงานต่อไป วันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 11.00–12.00 น. ณ ห้องสมุดบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย

Blog Attachment

Leave us a Comment