ขอแสดงความยินดีกับ นางนวลปราง รักษาภักดี พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย ที่ได้รับแต่งตั้งตำแหน่งชำนาญการ

65173

Leave us a Comment