คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย นำบุคลากรไหว้ศาลหลวงปู่ชัยมงคล

IMG_2426

ผศ.ดร. อาภาศิริ สุวรรณานนท์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  คณาจารย์ และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกิจกรรมไหว้ศาลหลวงปู่ชัยมงคล เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรและการดำเนินงานต่อไป ในวันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 10.09 น. ณ ศาลหลวงปู่ชัยมงคล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต   

Blog Attachment

Leave us a Comment