บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอแสดงความยินดีกับ ศิษย์เก่า ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5

A4F8D882-18E6-4932-A33C-671CA12F73AC

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอแสดงความยินดีกับ พลตำรวจโท ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5 และเข้ารับมอบหน้าที่ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ณ ลานสโมสรอินทนนท์ ตำรวจภูธรภาค 5 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในพิธีดังกล่าวเป็นไปด้วยความสง่างามและสมเกียรติ

Blog Attachment

Leave us a Comment