รศ.ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์ คณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง และคณะ เเสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.อาภาศิริ สุวรรณานนท์

242159378_5129518243741598_7578803610458065400_n

รศ.ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์ คณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง และคณะ เเสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.อาภาศิริ สุวรรณานนท์ รับตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย(วาระที่ 2) วันที่ 21 กันยายน 2564

Blog Attachment

Leave us a Comment