บัณฑิตวิทยาลัย มสด. จัดเสวนาวิชาการออนไลน์รอบพิเศษ

260731

ผศ.ดร. อาภาศิริ สุวรรณานนท์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ประธานเปิดการการเสวนาวิชาการออนไลน์รอบพิเศษ เรื่อง เตรียมพร้อมอย่างไร เมื่อปลดล็อคโควิด ธุรกิจความทำอย่างไร?” ได้รับเกียรติจาก คุณชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ดร. สุรศักดิ์ จำรัสการ ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท อาสา เอสเซท จำกัด
และ ผศ.ดร. นิธิพัฒน์ สุทธิธรรม อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย เป็นวิทยากร โดยมี
ผศ.
ดร.ณัฎฐพันธ์ เขจรนันทน์ ดำเนินรายการ  ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams วันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 10.00-12.00 น. ห้องสอน Online Learning Room 02 ชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Blog Attachment

Leave us a Comment