บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับโรงเรียนกฎหมายและการเมือง จัดอบรมโครงการ การจัดการแรงงานชีวิตวิถีใหม่

Slide1

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง จัดอบรมโครงการ การจัดการแรงงานในชีวิตวิถีใหม่ วันเสาร์ที่ 23 และวันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564 ณ โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Blog Attachment

Leave us a Comment