บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

IMG_1459_resize

ผศ.ดร. อาภาศิริ สุวรรณานนท์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รศ.ดร. ประกฤติ พูลพัฒน์ ที่ปรึกษาบัณฑิตวิทยาลัย นำ คณาจารย์ บุคลากร ร่วมกันถวายพระพรชัยมงคล  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 63 เวลา 13.00 น.  ณ บริเวณชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Blog Attachment

Leave us a Comment