บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานโปรแกรม Turnitin เบื้องต้น”

IMG_1389_resize

ผศ.ดร. อาภาศิริ สุวรรณานนท์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานเปิดงาน อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานโปรแกรม Turnitin เบื้องต้น  โดย อาจารย์ยุทธภูมิ ภู่ไพบูลย์ ประธานคณะกรรมการมาตรฐานรูปแบบและตรวจสอบการละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นวิทยากร ให้แก่ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ในมหาวิทยาลัย และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง ตรัง นครนายก หัวหิน จำนวนทั้งสิ้น 185 คน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาผลงานวิชาการและผลงานวิจัย  วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้อง 403 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย และ ผ่าน ระบบ Application Microsoft Teams

Blog Attachment

Leave us a Comment