ผศ. ดร. อาภาศิริ สุวรรณนนท์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ให้เกียรติ กล่าวปิดงาน ประชุมนานาชาติ The International Symposium on Special in ASEAN: “Update Theory and Practice”

20190923_190923_0001_resize

ผศ. ดร. อาภาศิริ สุวรรณนนท์  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ให้เกียรติ กล่าวปิดงาน ประชุมนานาชาติ The International Symposium on Special in ASEAN: “Update Theory and Practice”

วันที่ 20 กันยายน  2562 ณ อาคารรักตะกนิษฐ (ชั้น 2) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Blog Attachment

Leave us a Comment