บัณฑิตวิทยาลัย มสด. ร่วมงานสัมมนาวิชาการและมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562 “Shift to the future : ภาครัฐปรับ อนาคตเปลี่ยน” ของ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.)

S__26329129_resize

บัณฑิตวิทยาลัย มสด. ร่วมงานสัมมนาวิชาการและมอบรางวัลเลิศรัฐ

ประจำปี พ.ศ. 2562 “Shift to the future : ภาครัฐปรับ อนาคตเปลี่ยน”

ของ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.)

นำโดย ผศ.ดร. อาภาศิริ สุวรรณานนท์ คณบดี  ผศ.ดร. ชาติชาย

มหาคีตะ รองคณบดี และคณาจารย์ บุคลากร เมื่อ วันที่ 13 กันยายน  62

ณ  ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

Blog Attachment

Leave us a Comment