บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมประชุมกับ กองวิจัย สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

IMG_0215_resize

ผศ.ดร. อาภาศิริ สุวรรณานนท์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และคณาจารย์ ร่วมประชุมกับ คณะกรรมการตรวจรับงาน โครงการประเมินประสิทธิภาพสถานีตำรวจและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ นำโดย พ.ต.อ.ชิดชนก พรหมสวัสดิ์  พ.ต.อ.ล้ำพันธุ์ พรรธนประเทศ และคณะกรรมการฯ กองวิจัย สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย

Blog Attachment

Leave us a Comment