ผศ.ดร. อาภาศิริ สุวรรณานนท์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และคณาจารย์ ร่วมแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต

494758_resize

ผศ.ดร. อาภาศิริ สุวรรณานนท์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  และคณาจารย์ ร่วมแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต รับพระราชทานปริญญาบัตร สาขาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันที่ 20 มิถุนายน 62

Blog Attachment

Leave us a Comment