การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำข้อมูลพื้นฐาน การพัฒนาหลักสูตรใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา

20181226_181226_0028_resize

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำข้อมูลพื้นฐาน การพัฒนาหลักสูตรใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน ในการประชุมฯ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการจัดทำข้อมูลพื้นฐาน (Executive Summary) การพัฒนาหลักสูตรใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา แก่คณะกรรมการดำเนินงานฯ วันที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Blog Attachment

Leave us a Comment