ประชุมคณะกรรมการโครงการหลักสูตรกลยุทธ์การขับเคลื่อนงานบริการในยุคไทยแลนด์ 4.0

IMG_9494_resize

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ประชุมเตรียมความพร้อม โครงการหลักสูตรกลยุทธ์การขับเคลื่อนงานบริการในยุคไทยแลนด์ 4.0 ผศ.ดร. อาภาศิริ สุวรรณานนท์ เป็นประธาน ในการประชุม  ร่วมกับคณะกรรมการดำเนินงานฯ เพื่อเตรียมความพร้อมจัดโครงการอบรมหลักสูตรกลยุทธ์การขับเคลื่อนงานบริการในยุคไทยแลนด์ 4.0 ในวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บัณฑิตวิทยาลัย โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ วันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30-15.30 น.

Blog Attachment

Leave us a Comment