ประชุมการดำเนินงานจัดทำข้อมูลพื้นฐานการพัฒนาหลักสูตรกฎหมายและการจัดการธุรกิจ

IMG_9443

ผศ.ดร. ณัฏฐพันธ์  เขจรนันทน์ เป็นประธาน ในการประชุม เพื่อติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงานจัดทำข้อมูลพื้นฐานการพัฒนาหลักสูตรใหม่ระดับบัณฑิต หลักสูตรกฎหมายและการจัดการธุรกิจ และคณะกรรมการดำเนินงานฯ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย

 

Blog Attachment

Leave us a Comment