บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมทอดกฐินสามัคคี

IMG_9380_resize

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาภาศิริ สุวรรณานนท์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และบุคลากร ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีสมบททุนสร้างมณฑปอดีตเจ้าอาวาส  ณ วัดหนองบัว ตำบลกลอนโด อำเภอด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี ระหว่าง วันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2561

Blog Attachment

Leave us a Comment