บัณฑิตวิทยาลัย จัดการประชุม คณะกรรมการจัดทำข้อมูลพื้นฐาน (Executive Summary)

180905_0035_resize

รศ. ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการจัดทำข้อมูลพื้นฐาน (Executive Summary) การพัฒนาหลักสูตรใหม่ระดับบัณฑิต เพื่อติดตามความก้าวหน้า การปรับปรุงและเพิ่มเติม การดำเนินงานขั้นตอนต่อไปของหลักสูตร วันที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Blog Attachment

Leave us a Comment