การประชุมคณะกรรมการวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2561

IMG_9098

บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมคณะกรรมการวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย อาจารย์ยุทธภูมิ ภู่ไพบูลย์ ประธานที่ประชุม ร่วมด้วย ผศ.ดร. จันทร์แรม เรือนแป้น และคณะกรรมการฯ ประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานและมาตรฐานห้องสมุด เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย

Blog Attachment

Leave us a Comment