ทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2561 และครบรอบ 20 ปี บัณฑิตวิทยาลัย

IMG_4665_resize

บุญเลี้ยงพระ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2561 และครบรอบ 20 ปี บัณฑิตวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 11.00 น. บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดงานทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2561 และครบรอบ 20 ปี บัณฑิตวิทยาลัย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาภาศิริ สุวรรณานนท์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญและหลังจากนั้นได้จัดกิจกรรมมุทิตาจิต แด่ผู้ทรงคุณวุฒิของบัณฑิตวิทยาลัย และอดีตคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ณ ห้องกิจกรรมชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ

 

 

Blog Attachment

Leave us a Comment