ทางวารสารขอแนะนำให้ผู้อ่านลงทะเบียนเพื่อรับบริการการแจ้งเตือนจากวารสาร โดยการ ลงทะเบียน จากลิงค์หน้าเว็บวารสารด้านบน ผู้อ่านที่ลงทะเบียนจะได้รับรายการบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารฉบับใหม่ทางอีเมล์ สมาชิกที่ลงทะเบียนยินดีที่จะรับการบริการจากทางวารสาร กรุณาอ่าน ความเป็นส่วนตัว ซึ่งจะทำให้สมาชิกมั่นใจได้ว่าชื่อและอีเมล์ของสมาชิกจะไม่ถูกนำไปใช้เพื่อการอย่างอื่นนอกจากการได้รับข่าวสารและการร่วมทำกิจกรรมจากจากวารสารเท่านั้น