สำหรับบรรณารักษ์ ที่ต้องการนำรายการบทความจากวารสารนี้ร่วมแสดงในรายการบทความในระบบห้องสมุดอีเลคทรอนิค บทความในวารสารนี้ตีพิมพ์ด้วยบทความในระบบวารสารระบบโอเพ่น (Open Journal Systems) จึงมีความสะดวกที่ห้องสมุดจะนำบทความจากวารสารร่วมเผยแพร่ในระบบห้องสมุดทั่วไป