นิลจันทร์พ.; กังสนันท์โ. ประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในชุมชนของอาสาตำรวจบ้านในเขตพื้นที่ กองบังคับการตำรวจนครบาล 6. วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต, v. 16, n. 3, 24 set. 2020.