พิมพ์สอาดก.; ศรีประไหมก.; เที่ยงตรงอ. สถานีดับเพลิงและกู้ภัย กรุงเทพมหานคร. วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต, v. 19, n. 2, p. 179 - 193,   .