[1]
เขจรนันนท์ณ., มหาคีตะช., สงวนญาติอ., จินดาเรืองเ., สุวรรณานนท์อ. และ กานต์รวีกุลธนาณ. 2019. การสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับงานบริการที่สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศผ่านจังหวัดและกลุ่มจังหวัดปี 2561. วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต. 15, 1 (ก.พ. 2019), 263-283.