[1]
และกาญจนา มีศิลปวิกกัยอ.ค. 2019. ทัศนคติและความพึงพอใจเพื่อการใช้ประโยชน์ของผู้อ่านไทยรัฐออนไลน์. วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต. 15, 2 (มิ.ย. 2019), 37-50.