[1]
นโยบายและการดำเนินงานจัดพิมพ์วารสารวิชากน. 2022. นโยบายและการดำเนินงานจัดพิมพ์วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต. วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต. 18, 2 (มิ.ย. 2022).