[1]
พิมพ์สอาดก., ศรีประไหมก. และ เที่ยงตรงอ.  . สถานีดับเพลิงและกู้ภัย กรุงเทพมหานคร. วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต. 19, 2 ( ), 179 - 193.