กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประมาณอายุของคราบเลือดด้วย UV-Visible Spectrometer Age Estimation of Bloodstain by Using UV-Visible Spectrometer ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF