กลับไปที่รายละเอียดของบทความ นโยบายรัฐเกี่ยวกับระดับการใช้กำลังของเจ้าหน้าที่ตำรวจไทย: แนวทางการปฏิบัติเพื่อคลี่คลายความรุนแรงอาชญากรรม ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF