กาพย์กลอนเหมาเจ๋อตุง

  • ยอดชาย ชุติกาโม โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คำสำคัญ: สหาย, ชนชั้นนายทุน, ประวัติศาสตร์

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง           กาพย์กลอนเหมาเจ๋อตุง

ผู้แต่ง             เหมาเจ๋อตุง

จำนวนหน้า     74 หน้า

ผู้พิมพ์            สำนักพิมพ์ภาษาต่างประเทศ, นครปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน, 2522

ภาษา             ไทย

          “กาพย์กลอนเหมาเจ๋อตุง” เป็นหนังสือแปลบทประพันธ์กาพย์กลอนภาษาจีนของเหมาเจ๋อตุง ที่พยายามรักษาเนื้อหาให้ใกล้เคียงกับภาษาจีนมากที่สุดโดยการใช้ฉันทลักษณ์ของไทย แม้ในฉบับพิมพ์ครั้งแรกนี้จะมิได้ระบุชื่อผู้แปลว่าเป็นใคร แต่คาดเดาได้ว่าคงเป็น “สหาย” ชาวไทยที่มีความแตกฉานในภาษาไทย-จีน ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญทางอักษรศาสตร์ของจีน จึงสามารถแปลออกมาได้อย่างสละสลวย ทำให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจถึงเนื้อหาที่ผู้นิพนธ์ต้องการสื่อได้เป็นอย่างดี

          เหมาเจ๋อตุงเป็นรัฐบุรุษคนสำคัญของจีนสมัยใหม่ เป็นผู้นำในการปฏิวัติสังคมจีนให้พ้นจากความล้าหลัง ความอดอยากและความไร้เอกภาพ ทั้งนี้ ตั้งแต่ครึ่งหลังของคริสต์ศตวรรษที่ 19 จีนอยู่ในสภาพที่เรียกว่าเป็นคนป่วยแห่งเอเชีย ประเทศเสื่อมโทรมไร้ประสิทธิภาพในการปกครอง ทรัพยากรและดินแดนถูกมหาอำนาจต่าง ๆ เข้ามาเบียดบังแย่งชิงหาผลประโยชน์ แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลหลายครั้งแต่ก็ไม่มีผลในการสร้างเสถียรภาพและกอบกู้เกียรติภูมิของจีนขึ้นมาได้ เหมาเจ๋อตุงเห็นว่าแนวทางในการเปลี่ยนแปลงสังคมจีนให้กลับมายิ่งใหญ่ได้อีกครั้งต้องยึดแนวทางสังคมนิยม ประสานพลังมวลชนต่าง ๆ ให้มาร่วมในการทำสงครามปฏิวัติ สงครามปฏิวัติสังคมจีนที่เหมาเจ๋อตุงเป็นผู้นำนี้นำมาสู่การต่อสู้กับกองกำลังขุนศึกต่าง ๆ ตั้งแต่ปลายทศวรรษ 1920 รวมทั้งการต่อสู้ในสงครามโลกครั้งที่สอง จนกระทั่งการทำสงครามปฏิวัติได้ประสบผลสำเร็จในการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนใน ค.ศ. 1949 ซึ่งแม้จะทำการปฏิวัติยึดอำนาจรัฐสำเร็จแล้ว เหมาเจ๋อตุงก็ยังนำการปฏิวัติทางสังคมจีนอย่างต่อเนื่องในด้านอื่น ๆ จนกระทั่งถึงแก่อสัญกรรมใน ค.ศ. 1976

       

เผยแพร่
26-02-2024
ประเภท
บทวิจารณ์หนังสือ