กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของข้าราชการพนักงานราชการและลูกจ้างประจำของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF