กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของชุดตรวจเลือดแฝงในอุจาระและชุดตรวจปัสสาวะบนผ้าที่ปนเปื้อนเลือด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF