กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การส่งเสริมสินค้าเกษตรอินทรีย์: ความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติ และปัจจัยทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF