กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาเปรียบเทียบการปรากฏขึ้นของรอยลายนิ้วมือแฝงบนเครื่องหนังด้วยวิธีการซุปเปอร์กลู ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF