ผู้นำแบบซีล ที่สุดแห่งการนำตนและนำทีมสู่ความสำเร็จ

  • ธวัชชัย ตั้งอุทัยเรือง บัณฑิตวิทยาลัย
คำสำคัญ: ภาวะผู้นำ, หนังสือ, จ๊อคโค, วิลลิ่ง, เลฟ, ซีล, ที่สุด

บทคัดย่อ

จ๊อคโค และ เลฟ อดีตผู้บังคับหน่วย SEAL ในประเทศสหรัฐอเมริกา เขาทำงานในหน่วยซีลมากกว่า 20 ปี และผ่านการปฏิบัติหน้าที่ในประเทศอิรัก เผชิญกับสถานการณ์ที่มีอันตรายเพื่อรักษาเมือง Ramadi ในประเทศอิรักและกลับประเทศอย่างมีชัย ที่นั่นเขาได้เรียนรู้จักภาวะผู้นำทุกระดับซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จหรือล้มเหลวของทีม เมื่อเสร็จภาระกิจทั้งสองได้กลับมาถ่ายทอดและฝึกสอนซีลรุ่นต่อมา หลังเกษียณอายุเขาเปิดสถาบันพัฒนาผู้นำและอบรมให้กับผู้นำในบริษัทระดับแถวหน้า Fortune 500 และได้เขียนหนังสือที่มากจากประสบการณ์ตรง “Extreme Ownership: How U.S. Navy SEALs Lead and Win”

เผยแพร่
04-06-2023
ประเภท
บทวิจารณ์หนังสือ