กลับไปที่รายละเอียดของบทความ รูปแบบการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก กรณีศึกษา ชุมชนปากน้ำประแส จังหวัดระยอง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF