กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประมาณความสูงของบุคคลจากความยาวของการก้าวเดินปกติ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF