กลับไปที่รายละเอียดของบทความ คุณสมบัติและสมรรถนะของนักศึกษาฝึกประสบการณ์ แผนกอาหารและเครื่องดื่มที่มีผลต่อ ความพึงพอใจของสถานประกอบการด้านธุรกิจโรงแรมระดับ 4 – 5 ดาว ในกรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF