กลับไปที่รายละเอียดของบทความ มุมมองเชิงระบบที่มีต่อความสำเร็จในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF