กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดชุมพร ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF