กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาทักษะทางสังคมโดยใช้กิจกรรมนันทนาการสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเตรียมความพร้อม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF