กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลการใช้วิธีการสอนแบบเอ็มไอเอ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF