กลับไปที่รายละเอียดของบทความ รูปแบบความร่วมมือในการต่อยอดงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF