กลับไปที่รายละเอียดของบทความ รูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF